Pharmamed

PHARMAMED-MADO d.o.o. je trgovačko društvo čija je osnovna djelatnost distribucija i promocija medicinskih proizvoda s fokusom na anesteziju, intenzivno liječenje, onkologiju, liječenje boli, pedijatriju, urologiju, kirurgiju, ortopediju, traumatologiju, invazivnu kardiologiju i intenzivnu radiologiju.

PHARMAMED-MADO d.o.o. je koristeći svoje znanje, iskustvo i kontakte za nezavisan razvoj postao vodeći dobavljač za područje anestezija i jedinca intenzivnog liječenja sa širokim portfolijom u Airway menadžmentu, monitoriranju pacijenata, vaskularnom pristupu, menadžmentu boli, infuziji, beziglenim pripojima, drenažnim sustavima i upravljanju temperaturom. U tijeku poslovanja proširuje područje svoje djelatnosti na kirurgiju, ortopediju, traumatologiju i duge grane medicine.

Svojim djelovanjem na tržištu, PHARMAMED-MADO d.o.o. tijekom godina razvio je reputaciju pouzdanog partnera za nabavu medicinskog potrošnog materijala i medicinske opreme kroz distribuciju inovativne, klinički opravdane i tehnološki naprednije opreme te edukaciju osoblja koja navedenu opremu prodaje kao i medicinskog osoblja koji su korisnici iste.

Usmjerenost na kupce, njihovo zadovoljstvo proizvodima koji se distribuiraju kao i stručni zaposlenici temeljna su postavka poslovanja društva Pharmamed-mado d.o.o. uslijed čega se implementacija sustava upravljanja kvalitetom i okolišem nametnula kao logičan slijed događaja u razvoju Društva.

Tvrtka PHARMAMED-MADO d.o.o. osnovana je 1995. godine te se prometnula u vodećeg dobavljača u području anesteziologije i intenzivnog liječenja sa širokim portfolijem proizvoda u zbrinjavanju dišnog puta, monitoriranju pacijenata, liječenju boli, infuzije, drenažnim sustavima i regulaciji tjelesne temperature.

Dokazavši svoju uspješnost u području anesteziologije i intenzivnog liječenja Pharmamed donosi stratešku odluku te se uključuje u područje kirurgije, intervencijske radiologije, ortopedije te invazivne kardiologije. Odabirom kvalitetnih dobavljača osvaja sve veći dio tržišta te iznova dokazuje ulogu lidera.

Headquarters

PHARMAMED-MADO d.o.o.
MBS: 080252597
MB: 03496872
OIB: 75221285697

Address

Zatišje 8A
10000 Zagreb
Croatia

Phone Us

Tel. +385 1 3776116
Fax. +385 1 3776 066

Let's get in touch

Please send us your enquiry and we'll make sure the most appropriate person gets back to you as soon as possible.