TrachSeal

2017-10-23 23:29:54

Svaki put kada je dišni put otvoren prema atmosferi može doći do niza teškoća kako za pacijenta tako i za osoblje koje je zaduženo za brigu o pacijentu. Neke od teškoća su gubitak PEEP-a i mogućnost ugrožavanja ventilacije, mogućnost desaturacije kisika, bakterije i ostali patogeni mogu ući u pacijentova pluća te pri kašljanju može doći do unakrsne kontaminacije.

Upotrebom sistema za zatvorenu sukciju omogućeno je da PEEP i dišni put ostanu zatvoreni te tako ne ugrožavaju ventilaciju pacijenta.

Sistem omogućuje zdravstvenom osoblju da pluća i dišni put efikasno čisti od sekreta uz istovremenu neometanu ventilaciju pacijenta te minimiziranjem mogućnosti kontaminacije.

Upotreba zatvorene sukcije je jedna od metoda sprečavanja VAP-a.

Proizvodi su dostupni u verziji za upotrebu na 24 ili 72 sata ovisno o potrebama pacijenta. Dolazi u dvije dužine tako da postoji opcija priključivanja endotrahealnog ili tubusa za traheostomu. Dužina katetera za endotrahealnu sukciju je 54 cm, a verzija za traheostomu dolazi u dužini od 30,5 cm.

Dostupna je i verzija od 72 sata pakirana s ampulama za ispiranje katetera.

Zajedno sa sistemom dolaze naljepnice na kojima se vidi kada je potrebna zamjena,15F-22F konekcija te vilica za uklanjanje sistema uz minimalnu neugodu za pacijenta.

TrachSeal sistem za sukciju sastoji se prozirnog omotača koji omogućuje zdravstvenom osoblju dobar osjećaj i vizualizaciju pri uvođenju katetera. Kateter za sukciju dostupan je u četiri veličine za odrasle pacijente, a ventil za kontrolu sukcije omogućuje rad jednom rukom. Na kateteru postoje oznake dubine kako bi se olakšalo pozicioniranje. Ventil je opremljen mehanizmom za zaključavanje kako bi se spriječila slučajna sukcija.

Kao dodatne opcije postoje razdjelnik, koji omogućava istovremenu upotrebu oralne njege i zatvorene sukcije, te sterilna 0,9% NaCl otopina za sistem za zatvorenu sukciju u pakiranju od 15 ml.

← Povratak...