DOSI-FUSER®

2017-10-23 23:28:44

DOSI-FUSER® je jednokratna elastomerička pumpa za primjenu kontinuirane infuzije, koja radi bez baterija i električne energije te je primijenjiva i kod pacijenata koji nisu u bolnici. Sastoji se od elastomeričkog balona koji se nalazi unutar transparentnog rigidnog kućišta i infuzijske linije unutar koje se nalazi kapilarna membrana. Svaki infuzijski set ima Luer- Lock konektor kako bi se mogao lako i sigurno spojiti na pacijenta.

Nakon što se balon napuni sa infuzijskom otopinom, lijek počinje teći kroz kapilarnu membranu kao rezultat tlaka elastomeričkog balona, koji određuje brzinu protoka. 

DOSI-FUSER® je dizajniran kako bi pacijentima pružio bolju kvalitetu života, omogućava mobilnost pacijenata i brži oporavak jer pacijenti mogu primiti terapiju na siguran način, a da nisu ovisni o električnim volumetrijskim pumpama ili pumpama na štrcaljku.

Indikacije za upotrebu:

 • kemoterapija
 • liječenje boli
 • primjena antibiotika

Primjena lijekova:

 • intravenozno
 • epiduralno
 • subkutano

Postoje brojne prednosti u korištenju DOSI-FUSER® elastomeričke pumpe u odnosu na klasične elektroničke pumpe:

 • 100% jednokratni uređaj
 • jednostavan za upotrebu
 • omogućava mobilnost pacijenata – male težine i obujma
 • radi bez upotrebe električne energije i baterija
 • nije potrebno programirati uređaj
 • nije potrebna kalibracija uređaja
 • fiksan protok
 • nije potrebno održavanje i servis
 • nije potrebno veliko ulaganje u kapitalnu nabavu

DOSI-FUSER® elastomerička pumpa ima više veličina; 65 ml, 100 ml, 150 ml, 250 ml i 500 ml.

Rigidno plastično kućište štiti elastomerički balon od vanjskih utjecaja i tlaka. Također štiti fotosenzibilne lijekove od UV radijacije do 390nm. Elastomerički balon je napravljen od poli-izoprena (sintetičke verzije prirodne gume), materijala koji ima najbolje mehaničke preformanse. Dokazano je kompatibilan s lijekovima, koje ne apsorbira. Svaki DOSI-FUSER®  uređaj ima graduiranu skalu, koja nam govori o tome koliko je infuzije još ostalo.

Infuzijska linija  DOSI-FUSER® uređaja je bez DEHP-a te sadrži 1.2 μm filtar za čestice i 0.3 μm filtar za zrak.

Brzinu protoka kontrolira kapilarna membrana koja se nalazi u svakom infuzijskom setu.

Preciznost primjene infuzije je +/- 15% od zadanog vremena infuzijske terapije, a preciznost  isporuke +/- 10%. DOSI-FUSER® elastomerička pumpa isporučuje 90% nominalnog volumena u nominalnom zadanom roku isporuke infuzijske terapije.

DOSI-FUSER® elastomerička pumpa može ovisno o infuzijskom setu i veličine pumpe imati brzinu protoka od 0.5 ml/h do 300 ml/h.

← Povratak...